Bodemsanering

Meestal als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de bodem in het verleden, kan de bodem verontreinigd zijn. Afhankelijk van de aard en grootte dient hiervoor in samenspraak met de opdrachtgever en het bevoegde gezag een zo efficiƫnt mogelijk plan opgesteld worden.

Inmiddels zijn er diverse technieken beschikbaar en heeft de overheid een beleid ontwikkeld waarbij functionaliteit voorop staat. Wij kunnen u deskundig adviseren welke wijze voor uw situatie de meest geschikte is en waarbij zowel de korte- als de langetermijneffecten worden afgewogen.

Naast de milieukundige begeleiding en verificatie van een bodemsanering, bieden wij u onze diensten aan als directievoerder om namens u tijdens de uitvoering de kosten te bewaken.

Evenals bij bodemonderzoek, dienen de milieukundig begeleiders door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat erkend te zijn. De medewerkers van DS milieu-consult beschikken over deze erkenning. In de BRL-SIKB 6000 is vastgelegd dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt over de benodigde opleidingen, kennis en ervaring die nodig zijn voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden. DS milieu-consult hecht veel waarde aan de continue scholing van de medewerkers.